Jujutsu Kaisen - Jujutsu No Waza : Megumi Fushiguro - II 17CM

Jujutsu Kaisen - Jujutsu No Waza : Megumi Fushiguro - II 17CM

JuJutsu Kaisen - Jujutsu No Waza : Kasumi Miwa - 13CM

JuJutsu Kaisen - Jujutsu No Waza : Kasumi Miwa - 13CM

JuJutsu Kaisen - King of Artist : The Nobara Kugisaki 20CM

€38.99 39
[ETA: JUL / AUG 2023]
SKU
4983164194661
More Information
SeriesJujutsu Kaisen