GAT-X105B/FP Build Strike Gundam Full Package HGBF 1/144

GAT-X105B/FP Build Strike Gundam Full Package HGBF 1/144

CB-9696G/C/T Reversible Gundam HGBF 1/144

CB-9696G/C/T Reversible Gundam HGBF 1/144

GNT-0000 00 Qan [T] HG00 1/144

€19.99
SKU
4573102587848
More Information
Series00 Gundam